IOTC
پنج شنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ / ۱۷:۱۵
سرویس : عکس و فیلم
کد خبر : ۵۹۳۹
گزارشگر : ۲۹
سرویس عکس و فیلم

دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان + گزارش تصویری

عباس غریبی مدیرعامل به منظور تبریک سال نو و قدردانی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده توسط ادارات مختلف در طی یکسال گذشته، از ادارات پایانه نفتی خارگ بازدیدکردند

دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان + گزارش تصویری

دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 46
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 45
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 44
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 43
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 42
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 41
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 40
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 39
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 38
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 37
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 36
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 35
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 34
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 33
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 32
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 31
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 30
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 29
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 28
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 27
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 26
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 25
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 24
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 23
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 22
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 21
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 20
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 19
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 18
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 17
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 16
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 15
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 14
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 13
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 12
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 11
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 10
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 9
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 8
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 6
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 5
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 4
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 3
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 2
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با کارکنان+ غریبی 1

(پنج شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۳) ۱۷:۱۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید