IOTC
شنبه / ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۶:۲۸
سرویس : آموزش
کد خبر : ۵۰۸۸
گزارشگر : ۲۹
سرویس آموزش

نشست بررسی استقرار سیستم های مدیریتی استاندارد در شرکت پایانه های نفتی ایران برگزار شد

با حضور عباس اسدروز مدیرعامل ، مدیران و روسای ستادی و مناطق عملیاتی و به صورت ارتباط تصویری با مناطق عملیاتی شرکت، جلسه بازنگری مدیریت با هدف بررسی وضعیت استقرار سیستم های مدیریتی استاندارد در سازمان برگزار شد

نشست بررسی استقرار سیستم های مدیریتی استاندارد در شرکت پایانه های نفتی ایران برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران ، رییس اداره مهندسی سیستم ها و بهره وری شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: جلسه بازنگری مدیریت با هدف بررسی وضعیت استقرار سیستم های مدیریتی استاندارد در سازمان، شامل استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت(ISO 9001:2015)  سیستم  مدیریت زیست محیطی ( ISO  14001:2015)  و سیستم مدیریت سلامت شغلی و ایمنی( ISO  45001:2018)  و به منظور حصول اطمینان از کفایت و اثربخشی سیستم برگزار گردید

مجید حسینی کنگانی افزود: با توجه به الزامات سیستم های مدیریتی استاندارد مواردی از جمله عملکرد و اثربخشی سیستم، اهداف کیفیت، عملکرد فرایندها و انطباق خدمات، عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی، نتایج پایش و اندازه گیری، نتایج ممیزی و سایر موارد مرتبط ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص فرصتهای بهبود، منابع مورد نیاز سایر موارد تصمیمات مقتضی اخذ گردید.

وی ادامه داد: در این نشست مدیرعامل تاکید نمودندفرآیندهای کلیدی سازمان با در نظر گرفتن چرخه ی PDCA بازمهندسی شده و موانع و مشکلات،ریسک های فرایندی، منابع موردنیاز و اقدامات اصلاحی شناسایی و در جلسات دوره ای و منظم با حضور مدیران مرتبط بررسی و تصمیم گیری لازم اخذ گردد

نشست مهندسی سیستم ها 11
نشست مهندسی سیستم ها 10

نشست مهندسی سیستم ها 12
نشست مهندسی سیستم ها 5
نشست مهندسی سیستم ها 4
نشست مهندسی سیستم ها 3
نشست مهندسی سیستم ها 2
نشست مهندسی سیستم ها 1

نشست مهندسی سیستم ها 9
نشست مهندسی سیستم ها 6

نشست مهندسی سیستم ها 8
نشست مهندسی سیستم ها 7

(شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱) ۱۶:۲۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید